Stäng

Styvbarns rätt till arv

Hej Juridik Till Alla,

Jag har två gemensamma barn med min fru. Sedan tidigare har hon en dotter från sitt förra förhållande men som har bott hos oss sedan hon var liten. Jag ser min styvdotter som min egen dotter och när jag dör vill jag att hon ska ärva lika mycket som mina andra barn. Hur kan jag göra för att det ska bli så och hur blir det om jag inte gör något alls?

Juridik till alla svarar

Profilbild Studentrådgivare
Joel Wickman 2017.07.04

Hej och tack för att du ställt din fråga till Juridik Till Alla. Nedan redogör jag för vad som gäller och hur du kan gå vidare.

Vad gäller enligt lagen

Om ni inte har reglerat något i avtal eller i testamente gäller de regler kring arv och vilka som har arvsrätt enligt 2 kap ärvdabalken. Där framgår att era gemensamma barn, de s.k. bröstarvingarna, har rätt att ärva efter er båda medan ett styvbarn inte har någon direkt arvsrätt efter dig. Skulle du dö först sker inledningsvis en bodelning som fungerar på samma sätt som vid skilsmässa. Er gemensamma egendom, det s.k. giftorättsgodset, fördelas lika mellan er efter avdrag för era respektive skulder. Finns äktenskapsförord undantas den egendomen som äktenskapsförordet omfattar. Era gemensamma barn har rätt till arv efter dig med hälften var (i så kallat efterarv). Enligt lag ärver nämligen din maka dig vid din bortgång, eftersom du med henne endast har gemensamma barn). Din styvdotter ärver således ingenting efter dig. Hon ärver dock din fru när hon dör med en tredjedel av den kvarlåtenskapen som tillhör din fru. Resterande två tredjedelar av hennes kvarlåtenskap delar era gemensamma barn på.

Om din fru avlider först gäller följande. Efter bodelningen er emellan utgör den egendom som fördelats på din frus dödsbo den såkallade kvarlåtenskapen, som barnen har rätt att ärva. En fördelning sker därefter lika mellan barnen (1/3 vardera). När det finns en efterlevande make kvar i livet tillfaller kvarlåtenskapen avseende bröstarvingarnas andelar först den efterlevande maken. Styvdottern har däremot rätt att få ut sitt arv direkt, men kan avstå sin rätt till hela eller del av sitt arv till den efterlevande maken (se 3 kap 1 § ärvdabalken). Om sådant avstående skett så har styvdottern rätt till arv efter dig först när du har dött. Styvdottern har då rätt till motsvarande andel av ditt dödsbo som denne skulle fått ut från din frus dödsbo. För att förklara detta på ett mer konkret sätt, se nedan exempel.

Exempel 1: Om du avlider först och din kvarlåtenskap efter bodelning är 100 000 kr har era gemsamma barn rätt till 50 000 kr vardera i efterarv. Din styvdotter ärver ingenting. När din fru sedan dör och t.ex. har en kvarlåtenskap om 200 000 kr, ska först de gemensamma barnens arv från dig fördelas om 100 000 kr. Därefter återstår 100 000 kr som hennes tre barn, inklusive styvdottern, har rätt till med en tredjedel var, dvs 50 000 kr.

Exempel 2: Om din fru avlider först och kvarlåtenskapen efter bodelning i hennes dödsbo är 100 000 kr har barnen inklusive styvdottern rätt till 33 000 kr vardera. Om arvsavstående sker till förmån för dig och du själv hade tillgångar på 100 000 kr uppgår styvdotterns arvsrätt till en sjättedel av dina tillgångar, dvs 33 000 kr/200 000 kr. När du sedan dör har styvdottern rätt till motsvarande andel av din kvarlåtenskap vid denna tidpunkt. Om t.ex. dina tillgångar vid din död har ökat till 600 000 kr så har din styvdotter i regel rätt att ärva 100 000 kr av dessa, dvs en sjättedel. Resterande 500 000 kr delar era gemensamma barn på.

Hur kan du ge din styvdotter direkt arvsrätt

Om du vill att arvet ska fördelas på ett annat sätt än enligt lagstadgade arvsrätten enligt ovan kan du skriva ett testamente. På så vis kan du göra avsteg från den legala arvsordningen och ge din styvdotter rätt att ta arv efter dig, dock får testamentet inte ge din styvdotter så stor del av arvet att det inkräktar på era gemensamma barns laglott. Laglotten motsvarar hälften av vad de gemensamma barnen skulle ärva utan testamentet, den s.k. arvslotten.

Skulle du vilja gå vidare och göra din styvdotter helt juridiskt / arvsrättsligt likställd med era gemensamma barn kan du också välja att adoptera henne. Rätten till adoption avgörs av en domare efter en ansökan till tingsrätten. Det krävs även samtycke från din styvdotter och din fru.

Oavsett om du vill skriva ett testamente, eller få hjälp med en adoption, är du välkommen att boka tid med en av våra familjejurister som hjälper till med upprättandet av de handlingar som kan behövas. Du kan enkelt boka tid direkt online genom att klicka på länken.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

 

Visa 2 kommentar och säg din mening
Dölj kommentar

Läsarkommentar

Lisa 2017-09-16 15:22:42

Bra exempel i detta fall, så man förstår hur fördelningen sker.

Joel Wickman 2017-09-16 15:25:56

Tack för kommentaren!

Vill du addera något?

Innehållet i detta fält visas inte publikt
Skriv denna siffran i fältet ovan:

Ställ din juridiska fråga

Frågeprocessen

Börja med att fylla i din juridiska frågeställning. En bra och tydlig beskrivning av din frågeställning möjliggör en bättre analys och handlingsplan hur du kan gå vidare med ditt problem.11

Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka frågan. Kontaktuppgifterna hanteras med full sekretess och publiceras inte eller skickas vidare till någon annan utan ditt samtycke.

En av våra duktiga rådgivare utreder din juridiska frågeställning. Normal handläggningstid är sju dagar. Svaret skickas till din angivna e-postadress och publiceras anonymt i på vår hemsida.

Vi har ett enormt frågetryck just nu och gör vårt bästa för att utreda era frågor snabbt, men hinner tyvärr inte besvara alla inom vår normala handläggningstid på 7 dagar.