Stäng

Vad ingår vid försäljning av en bostadsrätt?

Hejsan! Jag har precis sålt min bostadsrätt och funderar kring vilka inventarier som ingår vid försäljningen? Har bl.a. lagt ett balkonggolv samt satt upp en hatthylla m.m.

Juridik till alla svarar

Profilbild Studentrådgivare
Maria Juhlin 2017.07.03

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Juridik till alla för din fråga.

Allmänt om vad som ingår vid försäljning av bostadsrätter
Inledningsvis kan konstateras att en bostadsrätt är att anse som lös egendom då endast mark är fast egendom, se 1 kap. 1 § jordabalken. Det innebär att köplagen är tillämplig på försäljningen. Det saknas dock i nämnd lag närmare reglering kring vad som ingår vid köp av bostadsrätt och istället görs ungefär samma bedömning som vid försäljning av fast egendom.

Det stadgas i 2 kap. 2 § jordabalken att det som är fast inredning eller har tillförts byggnaden för stadigvarande bruk ska anses tillhöra byggnaden och därmed ingå i överlåtelsen. Bestämmelsen räknar upp exempel på tillbehör, däribland badkar, kylskåp och tvättmaskin. De i bestämmelsen uppräknade exemplena är dock inte uttömmande. Huruvida inredning är att bedöma som fast inredning görs från fall till fall men beror till stor del på om inredningen är fast monterad på väggen eller inte. Är inredningen däremot en tydlig del av möblemanget bör det inte vara att anse som fast inredning.

Bedömning i ert fall
I ert fall bör både balkonggolvet och hatthyllan anses utgöra fast inredning och därmed ingå vid bostadsförsäljningen. Det är möjligt att i köpeavtalet avtala bort de undantag du som säljare vill göra för vad som ska ingå. Om inget avtalas, gäller grundförutsättningarna. 

Jag hoppas detta svar har gett dig vägledning i din fråga.

Med vänlig hälsning,

Säg din mening och skriv en kommentar
Dölj kommentar

Läsarkommentar

Vill du addera något?

Innehållet i detta fält visas inte publikt
Skriv denna siffran i fältet ovan:

Ställ din juridiska fråga

Frågeprocessen

Börja med att fylla i din juridiska frågeställning. En bra och tydlig beskrivning av din frågeställning möjliggör en bättre analys och handlingsplan hur du kan gå vidare med ditt problem.11

Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka frågan. Kontaktuppgifterna hanteras med full sekretess och publiceras inte eller skickas vidare till någon annan utan ditt samtycke.

En av våra duktiga rådgivare utreder din juridiska frågeställning. Svaret skickas till din angivna e-postadress och publiceras anonymt i på vår hemsida.