Stäng

Överlåta fastighet till sönerna?

Hej! Jag och min fru bor i ett hus tillsammans med våra två söner som numera är 11 och 14 år gamla. Vi har nu köpt ett nytt hus men vill inte sälja det gamla. Är det möjligt att överlåta fastigheten på våra söner?

Juridik till alla svarar

Profilbild Studentrådgivare
Sofia Bergendal 2017.07.04

Hej!
Tack för att du vänder dig till Juridik till Alla med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

Vad gäller enligt lagen
Din fråga berör bland annat barns rättshandlingsförmåga och regleras i föräldrabalken, se här.
Enligt 9:1 FB är den som är under 18 år omyndig och saknar, med vissa undantag, rättshandlingsförmåga. Det innebär att ett barn inte själv kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Ett barn är dock alltid ett rättssubjekt vilket innebär att barn kan äga egendom. Eftersom en omyndiga inte själv kan ingå bindande avtal rörande egendom måste en ställföreträdare bistå barnet med ekonomiska angelägenheter och beslut.

Normalt är det barnets föräldrar som har den här uppgiften i egenskap av barnets förmyndare. En förmyndare hamnar dock i en jävsituation då denne själv vill företa en rättshandling med det barn som förmyndaren företräder, 12:8 1 st. FB. I en sådan situation måste enligt 11:2 2st. FB en god man tillsättas för att företräda barnet. Vid gåva av fastighet finns dock ytterligare bestämmelser att beakta. För att en god man ska få ta emot en fastighet i gåva krävs överförmyndarens samtycke enligt 14:11 st. 1 p. 1 FB.

Tillämpning i din situation
Eftersom era barn är omyndiga måste en ställföreträdare bistå barnen vid ekonomiska angelägenheter. Som förmyndare hamnar ni i en jävssituation då en fastighet i gåva innebär att ni själv företar en rättshandling mot barnen. Istället får en god man företräda barnen och ta emot gåvan för deras räkning. Det krävs dock överförmyndarens samtycke och det är alltså överförmyndaren som får ta beslut om en överlåtelse av fastigheten är till nytta för barnen eller inte, mot bakgrund av de förbindelser/risker som finns med ett fastighetsförvärv.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar kan du enkelt boka tid med våra duktiga jurister genom att klicka på länken.
 

Säg din mening och skriv en kommentar
Dölj kommentar

Läsarkommentar

Vill du addera något?

Innehållet i detta fält visas inte publikt
Skriv denna siffran i fältet ovan:

Ställ din juridiska fråga

Frågeprocessen

Börja med att fylla i din juridiska frågeställning. En bra och tydlig beskrivning av din frågeställning möjliggör en bättre analys och handlingsplan hur du kan gå vidare med ditt problem.11

Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka frågan. Kontaktuppgifterna hanteras med full sekretess och publiceras inte eller skickas vidare till någon annan utan ditt samtycke.

En av våra duktiga rådgivare utreder din juridiska frågeställning. Svaret skickas till din angivna e-postadress och publiceras anonymt i på vår hemsida.