Stäng

Min pappa ger bort vårt arv

Hej,

Min mamma gick bort 2002 och då ärvde min pappa henne. Jag och mina två bröder är deras enda barn. Vi hade en god relation till vår mor allihopa, men tyvärr har ingen av oss barn någon vidare bra relation med vår far nu. I våras fick jag veta av en bekant att han gett bort villan han och vår mamma bodde i som gåva till hans guddotter, som han har en väldigt nära kontakt med. Jag har förstått att han under årens gång gynnat henne ekonomiskt vid ett flertal gånger. Det känns som att han ger bort sina tillgångar (och mammas?) för att se till att vi inte kommer att ärva något. Vad kan vi göra?

Juridik till alla svarar

Lisa Cahlman Friis 2017.07.04

Hej,

Tack för att du använder vår tjänst.

Jag utgår ifrån att din pappa ärvde din mamma enligt lag (dvs. att det inte fanns något testamente). Enligt ärvdabalken ärver en efterlevande make den först avlidne (framför de gemensamma barnen) med så kallad fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt betyder att den efterlevande maken får spendera egendomen på önskat sätt men att denne inte får testamentera bort arvet till någon annan. Detta eftersom andelen som den efterlevande innehar med fri förfoganderätt ska fördelas till arvingarna när även den efterlevande går bort. Ifall er far ”lever upp” de tillgångar han ärvde med fri förfoganderätt från er mor (och sina egna pengar) går det inte att angripa dessvärre. Om han däremot, som du beskriver, har gett en fastighet i gåva till någon annan samt eventuellt betydande pengasummor kan det förstärkta laglottsskyddet i ärvdabalken 7 kap. 4 § aktualiseras.

Bestämmelsen i 7 kap. 4 § ärvdabalken omfattar gåvor som till sitt syfte är att jämställa med ett testamente. En förutsättning för att regeln ska kunna tillämpas är att din pappas avsikt med gåvan varit att han velat fördela sin kvarlåtenskap. Bestämmelsen tar sikte på gåvor som ges strax innan ett dödsfall, eller gåvor där givaren behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen. Om regeln om förstärkt laglottsskydd är tillämplig, kan den som fått gåvan bli återbäringsskyldig, om inte särskilda skäl talar däremot. Det är den som anser att hans eller hennes laglott blivit kränkt på grund av gåvan som måste väcka talan i tingsrätten (senast ett år från det att bouppteckningen efter den avlidne avslutades).

Om du vill ha en mer ingående redogörelse kring det förstärkta laglottsskyddet och ifall det skulle kunna aktualiseras i just ert fall föreslår jag att du bokar konsultation med någon av Familjens jurists erfarna jurister. Här bokar du tid på ett kontor nära dig.

Säg din mening och skriv en kommentar
Dölj kommentar

Läsarkommentar

Vill du addera något?

Innehållet i detta fält visas inte publikt
Skriv denna siffran i fältet ovan:

Ställ din juridiska fråga

Frågeprocessen

Börja med att fylla i din juridiska frågeställning. En bra och tydlig beskrivning av din frågeställning möjliggör en bättre analys och handlingsplan hur du kan gå vidare med ditt problem.11

Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka frågan. Kontaktuppgifterna hanteras med full sekretess och publiceras inte eller skickas vidare till någon annan utan ditt samtycke.

En av våra duktiga rådgivare utreder din juridiska frågeställning. Normal handläggningstid är sju dagar. Svaret skickas till din angivna e-postadress och publiceras anonymt i på vår hemsida.

Vi har ett enormt frågetryck just nu och gör vårt bästa för att utreda era frågor snabbt, men hinner tyvärr inte besvara alla inom vår normala handläggningstid på 7 dagar.