Stäng

Underhållsbidrag

Hej Juridik Till Alla, Jag och min dotters pappa är separerade sedan ett halvår tillbaka och vi kommer inte alls överens. Vår dotter bor på heltid hos mig, men jag och pappan har gemensam vårdnad. Nu är det så att han vägrar betala underhållsbidrag till mig och vår gemensamma flicka då han menar att han betalar ju minsann för henne varannan helg. Men det är inte heller helt sant eftersom jag får betala alla kläder, resor emellan, blöjor osv. Vad ska jag göra? 

Juridik till alla svarar

Profilbild Studentrådgivare
Sara Muhieddine 2017.07.05

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Juridik Till Alla med din fråga. Nedan följer en liten redogörelse om föräldrars underhållsskyldighet, samt hur du kan göra för att gå vidare med ditt ärende.Allmän redogörelse

Underhållsskyldigheten för att säkra barns rätt till försörjning
Barns rätt till försörjning från föräldrarna hittar du bland reglerna om underhållsskyldighet i kapitel 7 i föräldrabalken (1949:381) (FB). Den grundläggande bestämmelsen om föräldrars underhållsskyldighet finns i FB 7:1 och innebär att föräldrar svarar, oavsett om de är vårdnadshavare eller ej, för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet varar till dess att barnet fyllt 18 år eller som längst till och med den dag som barnet fyller 21 år under förutsättning att barnet fortfarande går i gymnasiet eller motsvarande.

Om barnet och båda föräldrarna bor tillsammans fullgörs underhållsskyldigheten vanligtvis genom att föräldrarna tillsammans står för barnets kostnader. När föräldrarna inte bor tillsammans ska den förälder som inte bor med barnet som huvudregel fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet i enlighet med FB 7:2 st. 1. En skyldighet att utge underhållsbidrag föreligger alltså den förälder som 1) inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, och 2) har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. I FB 7:2 st. 2 framgår det vidare att underhållsbidraget fastställs genom en dom eller ett avtal.

Underhållsberäkning
Beräkningen av en förälders förmåga att utge underhållsbidrag utgår från förälderns inkomst efter avdragen skatt. I FB 7:3 st. 1 och 2 framgår det att föräldern får räkna av ett ett belopp för egna levnadskostnader under året som motsvarar 120 % av rådande prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr), samt dessutom räkna av sin faktiska boendekostnad om den är skälig. Det som sedan återstår av förälderns inkomst efter att avdrag gjorts utgör det som kallas för förälderns ekonomiska överskott. Det som då blivit kvar läggs alltså till grund för beräkningen av underhållsbidragets storlek.

Sammanfattning och hur du går vidare
I ditt fall så har du rätt att få ut underhållsbidrag av pappan för ert gemensamma barn, vilket framgår av FB 7:2 st. 1 p. 2. Hur mycket underhåll din dotter är berättigad till kan jag tyvärr inte svara på eftersom att jag saknar information om era ekonomiska förhållanden. Även om det finns beräkningsmallar så kan andra tillägg tillkomma och jag rekommenderar dig därför att vända dig till ett ombud som kan hjälpa dig med såväl underhållsberäkningen som med kontakten med pappan. Vill du boka tid med ett av våra ombud kan du göra det HÄR.

 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,
Sara

Säg din mening och skriv en kommentar
Dölj kommentar

Läsarkommentar

Vill du addera något?

Innehållet i detta fält visas inte publikt
Skriv denna siffran i fältet ovan:

Ställ din juridiska fråga

Frågeprocessen

Börja med att fylla i din juridiska frågeställning. En bra och tydlig beskrivning av din frågeställning möjliggör en bättre analys och handlingsplan hur du kan gå vidare med ditt problem.11

Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka frågan. Kontaktuppgifterna hanteras med full sekretess och publiceras inte eller skickas vidare till någon annan utan ditt samtycke.

En av våra duktiga rådgivare utreder din juridiska frågeställning. Svaret skickas till din angivna e-postadress och publiceras anonymt i på vår hemsida.