Stäng

Får man spela in privata samtal utan samtalspartens vetskap?

Att spela in någon under ett samtal (telefon eller öga mot öga) där dom inte får veta det (alltså att man inte frågar om det är okej/godkänt). Är det okej enligt lagen? Om man använder det som bevis för privata syften och inte inom till exempel rätten, polisärenden och dylikt. Sen undrar jag även OM man nu faktiskt får bevis/ett erkännande, från personen i fråga, ang något som är olagligt. Går det då att t.ex. kontakta polisen om det, och ha som bevis material?

Juridik till alla svarar

Profilbild Studentrådgivare
Sara Muhieddine 2017.08.31

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Juridik Till Alla med din fråga.

Olovlig eller tillåten avlyssning?
Huvudregeln är att det enligt 4:9a brottsbalken (BrB) är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedvetna om att inspelning sker, samt att den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Motsatsvis går det alltså att utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Detta gäller alldeles oavsett om samtalet sker över telefon eller öga mot öga.

Eftersom det av din fråga inte framgår om det är du eller någon annan som spelat in och huruvida den som spelat in faktiskt deltagit i samtalet eller ej, kan jag tyvärr inte ge dig svar på om inspelningen är okej i just ditt fall. Om det skulle vara du själv som deltagit och spelat in konversationen utan din samtalsparts vetskap är det givetvis tillåtet.

Bevis i privata syften kan riskera att aktualisera andra brott
Du skriver att inspelningen avses att användas som bevis i privata syften. Jag vill dock upplysa dig om att det kan finnas andra brott som skulle kunna aktualiseras ifall inspelningen avser känslig information. Skulle exempelvis inspelningen innehålla sådant som utpekar samtalsparten som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars annan information som skulle kunna leda till att personen missaktas om inspelningen skulle spridas så kan brottet förtal aktualiseras (BrB 5:1). Var därför noggrann med att inte sprida inspelningen ifall den innehåller känslig information.

Använda inspelning i brottsutredning
Angående din fråga om man kan vända sig till polisen med inspelningen så är svaret ja. Detta gäller alldeles oavsett om inspelningen som upptogs var tillåten eller olaglig. Enligt BrB 4:9a är det själva ljudupptagningen vid inspelningstillfället som är olaglig om upptagningen görs av någon som inte deltar i dialogen. Att lyssna på inspelningen i efterhand är i sig inte ett brott enligt paragrafen. Det står därför den som spelat in fritt att använda inspelningen som bevismaterial vid en brottsutredning genom att överlämna inspelningen till polisen. Har personen som spelat in emellertid inte deltagit i dialogen riskerar denne att själv bli åtalad för brott. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,
Sara

Säg din mening och skriv en kommentar
Dölj kommentar

Läsarkommentar

Vill du addera något?

Innehållet i detta fält visas inte publikt
Skriv denna siffran i fältet ovan:

Ställ din juridiska fråga

Frågeprocessen

Börja med att fylla i din juridiska frågeställning. En bra och tydlig beskrivning av din frågeställning möjliggör en bättre analys och handlingsplan hur du kan gå vidare med ditt problem.11

Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka frågan. Kontaktuppgifterna hanteras med full sekretess och publiceras inte eller skickas vidare till någon annan utan ditt samtycke.

En av våra duktiga rådgivare utreder din juridiska frågeställning. Svaret skickas till din angivna e-postadress och publiceras anonymt i på vår hemsida.